Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 10.06.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

         За період з 01.01.2021 по 10.06.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 551,5 млн грн, що становить 93,5 відсотка до затвердженого плану на січень - червень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 25,5 млн грн, що становить 88,9 відсотка від визначеного плану на січень - червень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 112,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - червень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано  694,6 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 397,7 млн грн, «Охорона здоров’я» – 87,2 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  –  109,0 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 50,6 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 36,5 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 340,0 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -1,3 млн грн та 16,5 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 30,3 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 169,4 млн грн та  91,7 млн грн відповідно.