Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 03.06.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2021 по 03.06.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 520,4 млн грн, що становить 88,2 відсотка до затвердженого плану на січень - червень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 23,9 млн грн, що становить 83,3 відсотка від визначеного плану на січень - червень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 112,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - червень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 140,9 млн грн, що становить 83,5 відсотка від затвердженого плану на січень - червень;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 9,1 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
  • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 80,3 млн грн, що складає 93,7 відсотка від затвердженого плану на січень – червень;
  • субвенцію на заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19 під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – 6,7 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень –червень;
  • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3,9 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень –червень.

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано  663,3 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 380,0 млн грн, «Охорона здоров’я» – 86,4 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  –  102,1 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 46,4 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 35,1 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 325,8 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -1,2 млн грн та 15,3 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 28,9 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 160,2 млн грн та  88,5 млн грн відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2