Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 18.03.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2021 по 18.03.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 252,8 млн грн, що становить 93,5 відсотка до затвердженого плану на січень-березень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 11,1 млн грн, що становить 77,8 відсотка від визначеного плану на січень - березень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 56,2 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - березень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 339,5 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 176,5 млн грн, «Охорона здоров’я» – 45,9 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 43,1 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 22,4 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 14,7 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 147,9 млн грн,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 14,0 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 0,3 млн грн. та 6,5 млн грн. відповідно. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 78,4 млн грн та  45,8 млн грн відповідно.