Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 04.03.2021 року

За період з 01.01.2021 по 04.03.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 199,5 млн грн, що становить 73,8 відсотка до затвердженого плану на січень-березень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 9,5 млн грн, що становить 66,7 відсотка від визначеного плану на січень - березень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 56,2 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - березень.

 

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 245,5 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 139,1 млн грн, «Охорона здоров’я» – 36,1 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 33,8 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 18,0 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 11,9 млн грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 62,5 млн грн та  35,0 млн грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 121,6 млн грн,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 8,9 млн грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 0,1 млн грн  та 4,5 млн грн відповідно.