Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 25.02.2021 року

 За період з 01.01.2021 по 25.02.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 169,5 млн грн, що становить 104,8 відсотка до затвердженого плану на січень-лютий.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 8,0 млн грн, що становить 83,3 відсотка від визначеного плану на січень - лютий.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 37,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - лютий.

 

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 39,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2,1 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
  • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 21,5 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 221,6 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 125,2 млн грн, «Охорона здоров’я» – 30,5 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 31,9 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 17,4 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 10,7 млн грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 55,9 млн грн та  32,0 млн грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 113,2 млн грн,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 6,1 млн грн. По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 4,1 млн грн.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2