Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 11.02.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2021 по 11.02.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 111 567,4 тис.грн, що становить 69,0 відсотків до затвердженого плану на січень-лютий.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі  6 366,4 тис.грн, що становить 66,7 відсотка від визначеного плану на січень - лютий.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 37 496,6 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - лютий.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 39 489,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 104,4 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
  • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 21 466,6 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 180 719,7 тис.грн, з яких по галузі «Освіта» – 94 684,7 тис.грн, «Охорона здоров’я» – 23 865,3 тис.грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 20 425,6 тис.грн,  «Культура і мистецтво» – 12 530,0 тис.грн, «Фізична культура та спорт» – 6 576,1 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 40 962,0 тис.грн та  23 842,1 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 86 029,1 тис.грн,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3 145,0 тис.грн. По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 23,3 тис.грн та 1 960,0 тис.грн відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2