Інформація про виконання обласного бюджету за січень 2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За січень 2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 71 173,5 тис.грн, що становить 118,7 відсотка до затвердженого плану на січень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі  4 774,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 18 748,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 18 218,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 052,2 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень;
  • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 10082,1 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 101 369,7 тис.грн, з яких по галузі «Освіта» – 53 659,0 тис.грн, «Охорона здоров’я» – 12 375,9 тис.грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  – 12 227,5 тис.грн, «Культура і мистецтво» – 7 606,2 тис.грн, «Фізична культура та спорт» – 3 815,0 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 24 837,3 тис.грн та  12 622,5 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 51 641,4 тис.грн,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 415,5 тис.грн. По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 510,7 тис.грн.

Додаток до інформації

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2