Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 21.01.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2021 по 21.01.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 44 250,5 тис.грн, що становить 73,8 відсотка до затвердженого плану на січень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі  3 183,2 тис.грн, що становить 66,7 відсотка від визначеного плану на січень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 18 748,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 38 342,5 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 29 226,3 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 5 411,1 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 3 238,3 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 9 493,0 тис.грн та 1 513,6 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 21 859,5 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 22,1 тис.грн. По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 123,1 тис.грн.