Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти (закладу освіти)

trizyb1 40 40 40 40

 

 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
Дванадцята   сесія                                                                       VІІ скликання
від 20 грудня 2017 року
 

Про затвердження Положення про конкурс

на посаду керівника комунального закладу

загальної середньої освіти (закладу освіти)

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації О.А. Антипчука про особливості призначення директора закладу загальної середньої освіти згідно вимог вищезгаданого Закону України «Про освіту», керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (розділ ХІІ прикінцевих та перехідних положень п.3.17), до внесених цим Законом змін до Закону України «Про загальну середню освіту» ст.24 п.2, ст. 26 ч.2, ст.37 ч.3 та враховуючи лист МОН України від 13.10.2017 № 1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту», враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої та позашкільної освіти, згідно з додатком.

2. Делегувати Новоград-Волинській райдержадміністрації повноваження щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти за результатами конкурсу, що проводиться згідно Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої та позашкільної освіти затвердженого п.1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                          Д.В.Рудницький

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 20 грудня 2017 року

Положення

про конкурс на посаду керівника

закладу загальної середньої та

позашкільної освіти

1. Це положення визначає механізм призначення на посаду керівників закладів освіти комунальної форми власності (далі — заклади освіти).

2. Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3. Призначення керівників закладів освіти здійснюється засновником або уповноваженим ним органом. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення контракту на термін, що визначений Законом України «Про освіту».

4. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу.

Підставами для прийняття відповідного рішення є:

утворення нового навчального закладу;

наявність вакантної посади керівника закладу освіти;

прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти.

5. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті органу, що призначає керівника закладу освіти, та закладу освіти (в разі наявності такого  веб-сайту) не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

найменування і місцезнаходження н закладу освіти;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу освіти (далі — претенденти);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

6. Для проведення конкурсного відбору орган, що призначає керівника закладу освіти, утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються представники засновника або уповноваженого ним органу, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу освіти, а також органу місцевого самоврядування та громадського об’єднання керівників навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

7. Конкурсний відбір полягає у:

1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти та проведенні ним відкритої публічної презентації;

3) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти.

Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.

8. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти надає претендентам та органу, що здійснює конкурсний відбір, висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до органу, що призначає керівника закладу освіти, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

9. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 8 цього Положення, не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання орган, що призначає керівника закладу освіти, укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

10. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення органу, що призначає керівника закладу освіти .

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

11. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті органу, що призначає керівника закладу освіти, та закладу освіти (в разі наявності такого веб-сайту).

 

Заступник голови районної ради                                           З.М.Ляхович

Про передачу з балансу відділу освіти райдержадміністрації на баланс Ярунського МНВК автобуса, що є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища району

trizyb1 40 40 40 40
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
Дванадцята   сесія                                                                       VІІ скликання
від 20 грудня 2017 року
 
Про передачу з балансу відділу освіти
райдержадміністрації на баланс Ярунського МНВК
автобуса, що є об’єктом спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, селища району
 
Розглянувши клопотання районної державної адміністрації щодо передачі з балансу відділу освіти райдержадміністрації на баланс Ярунського МНВК автобуса, що є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища району, згідно ст. ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Передати із балансу відділу освіти райдержадміністрації на баланс Ярунському міжшкільному навчально-виробничому комбінату автобус марки БАЗ А 079.21, двигун EUZ 847930, номер шасі 70961, номер кузова Y7FA0792150001000, рік випуску 2005, балансовою вартістю 141245,00 грн. (Сто сорок одна тисяча двісті сорок п’ять грн. 00 коп.), що є об’єктом спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища району.
2.Затвердити акт приймання – передачі основних засобів.
 
 
Голова районної ради                                             Д.В.Рудницький

Про безоплатну передачу майна, яке знаходиться на територіях Брониківської сільської ради та колишніх Новороманівської, Барвинівської, Лебедівської, Кам’яномайданської, Федорівської, Тупалецької, Поліянівської сільських рад із спільної комунальної власнос

trizyb1 40 40 40 40
 
 

 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
Дванадцята   сесія                                                                       VІІ скликання
від 20 грудня 2017 року
 
Про безоплатну передачу майна,
яке знаходиться на територіях Брониківської
сільської ради та колишніх Новороманівської,
Барвинівської, Лебедівської, Кам’яномайданської,
Федорівської, Тупалецької, Поліянівської сільських рад
із спільної комунальної власності територіальних громад сіл,
селища Новоград-Волинського району у комунальну
власність Брониківської сільської ради
(об’єднаної територіальної громади)
 
         Розглянувши клопотання районної державної адміністрації щодо безоплатної передачі майна, яке знаходиться на територіях Брониківської сільської ради та колишніх Новороманівської, Барвинівської, Лебедівської, Кам’яномайданської, Федорівської, Тупалецької, Поліянівської сільських рад із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Новоград-Волинського району у комунальну власність Брониківської сільської ради (об’єднаної територіальної громади), з метою реалізації Закону України «Про добровільне об'єднання територіальх громад», відповідно до ст. ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1.Передати безоплатно майно, яке знаходиться на територіях Брониківської сільської ради та колишніх Новороманівської, Барвинівської, Лебедівської, Кам’яномайданської, Федорівської, Тупалецької, Поліянівської сільських рад із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Новоград-Волинського району у комунальну власність Брониківської сільської ради (об’єднаної територіальної громади). (згідно з додатком).
2.Затвердити акти приймання – передачі матеріальних цінностей (додаються).
 
 
Голова районної ради                                                              Д.В. Рудницький
 

Про безоплатну передачу майна, яке знаходиться на територіях Піщівської сільської ради та колишніх Косенівської, Середньодеражнянської, Повчинської, Суховільської сільських рад із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Новоград-В

 trizyb1 40 40 40 40


УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Дванадцята   сесія                                                                      VІІ скликання

від 20 грудня 2017 року

 

Про безоплатну передачу майна,

яке знаходиться на територіях Піщівської сільської ради

та колишніх Косенівської, Середньодеражнянської,

Повчинської, Суховільської сільських рад із спільної

комунальної власності територіальних громад сіл,

селища Новоград-Волинського району у комунальну власність

Піщівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади)

 

         Розглянувши клопотання районної державної адміністрації щодо безоплатної передачі майна, яке знаходиться на територіях Піщівської сільської ради та колишніх Косенівської, Середньодеражнянської, Повчинської, Суховільської сільських рад із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Новоград-Волинського району у комунальну власність Піщівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади, з метою реалізації Закону України «Про добровільне об'єднання територіальх громад», відповідно до ст. ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1.Передати безоплатно майно, яке знаходиться на територіях Піщівської сільської ради та колишніх Косенівської, Середньодеражнянської, Повчинської, Суховільської сільських рад із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Новоград-Волинського району у комунальну власність Піщівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади) (згідно з додатком).

2.Затвердити акти приймання – передачі матеріальних цінностей (додаються).

 

Голова районної ради                                                               Д.В. Рудницький

Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

 
 trizyb1 40 40 40 40
 
 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Дванадцята сесія                                  VІІ скликання

від 20 грудня 2017 року

 
 
Про регіональну (комплексну) цільову соціальну
Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки
 
З метою вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, рекомендацій постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я,  у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (додається).
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.
 
 
Голова районної ради                                                         Д.В.Рудницький
 
 

Про план роботи районної ради на І півріччя 2018 року

 

 

 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
 

Дванадцята сесія                                  VІІ скликання

від 20 грудня 2017 року
 
Про план роботи районної ради
на І півріччя 2018 року
 
 
         Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійних комісій,  районна рада
      
         ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити план роботи районної ради на I півріччя 2018 року, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних комісій.
 

 

 Голова районної ради                                                 Д.В.Рудницький

Про Програму економічного і соціального розвитку Новоград-Волинського району на 2018рік

trizyb1 40 40 40 40
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
Дванадцята   сесія                                                                       VІІ скликання
від 20 грудня 2017 року
 

 

Про програму економічного

і соціального розвитку Новоград-Волинського  

району на 2018 рік

 

Розглянувши проект програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік, відповідно до п.16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Програму економічного і соціального розвитку Новоград-Волинського району на 2018 рік затвердити (додається).

2.Визнати районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи, сільські ради головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів, передбачених на виконання Програми.

3.Запропонувати селищній, сільським радам спрямувати зусилля на виконання основних напрямків програм соціального, економічного і культурного розвитку сільських, селищної громад у 2018 році.

4.Питання про хід реалізації програмних завдань і заходів по окремих галузях економіки періодично вносити протягом року на розгляд постійних комісій.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку.

 

Голова районної ради                                                             Д.В.Рудницький

 

 

Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік

trizyb1 40 40 40 40

 

 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 

Дванадцята сесія                                  VІІ скликання

від 20 грудня 2017 року
 
Про внесення змін до
районного бюджету на 2017 рік
 
         Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Козеренко І.В., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 14, 72. 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Внести зміни до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», згідно з додатком.
 
                              
 
 
Голова районної ради                                               Д.В.Рудницький

 

Про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації

trizyb1 40 40

 

 

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
 

Дванадцята сесія                                  VІІ скликання

від 20 грудня 2017 року
 

 

Заслухавши інформацію першого заступника голови райдержадміністрації Даниленко Н.В. про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації, відповідно до пункту 17 частини 1 ст. 43, ст.ст. 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Затвердити розпорядження голови райдержадміністрації згідно з додатком.
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                         Д.В.Рудницький

Звіт голови районної ради Д.В. Рудницького про роботу за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року

 
 trizyb1 40 40 40 40

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 

Дванадцята сесія                                  VІІ скликання

від 20 грудня 2017 року
 
Про звіт голови районної ради
Д.В.Рудницького про роботу ради
за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року
 
               Заслухавши та обговоривши звіт голови районної ради Д.В.Рудницького про роботу ради за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року, відповідно до пункту 17 частини 6 ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рекомендацій постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Звіт голови районної ради Д.В.Рудницького про роботу ради за період з грудня 2016 року по грудень 2017 року взяти до відома.
 
 
Голова районної ради                                                             Д.В.Рудницький