Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради

trizyb1
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
РІШЕННЯ

 
Друга сесія  
 
VІІ скликання
від   03   лютого 2016 року
 
 
 Про Положення 
пропомічника-консультанта
депутата районної ради
 
 
Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною третьою статті 29-1 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, районна рада
 ВИРІШИЛА:
 1. Рішення районної ради 10 грудня 2010 року «Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради вважати таким, що втратило чинність.
2.Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата районної ради. (згідно з додатком 1).
           3. Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата Новоград-Волинської районної ради (згідно з додатком 2).
       4. Контроль за виконанням Положення покласти на заступника голови районної ради Громико А.О.
 
  Голова районної ради                                                     Д.В.Рудницький
 
 
Додаток 1
   до рішення районної ради
   від 03.02.16р.
ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта
депутата районної ради
 
            Стаття 1. Правовий статус помічника-консультанта
                          депутата районної ради
 
         1. Відповідно до статті 29-1 Закону України "Про статус   депутатів місцевих рад " депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах , правовий статус і умови їх діяльності визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад ", іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.
.        2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
          3. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту і вільно володіє державною мовою.
          4. Помічник-консультант   депутата   районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням.
          5. Помічники-консультанти депутата районної ради мають права та обов’язки, передбачені цим Положенням та Законом України "Про статус   депутатів місцевих рад ".
 
         Стаття 2. Права помічника-консультанта
                           депутата районної ради
 
         1. Помічник-консультант депутата районної ради має право:
1) входити і перебувати у приміщеннях відповідної районної ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
2) одержувати надіслану на ім'я депутата районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;
3) за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
 
         Стаття 3. Обов'язки помічника-консультанта
                           депутата районної ради
 
         1. Помічник-консультант   депутата районної ради зобов'язаний:
1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення ;
2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;
3) за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
4) допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
5) допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
6) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату районної ради, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян;
7) надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.
 
            Стаття 4. Зарахування на посаду помічника-консультанта
                               депутата районної ради
 
Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата районної ради проводиться на підставі письмового подання депутата районної ради голові районної ради, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду,   відомості   про освіту та місце роботи, дата зарахування. До письмового подання депутата районної ради додається особиста згода кандидата на цю посаду.
 
Стаття 5. Посвідчення помічника-консультанта
                           депутата районної ради
 
1. Помічник-консультант депутата районної ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством.
2. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради видається головою районної ради за письмовим поданням депутата районної ради.
3. У разі звільнення помічника-консультанта депутата районної ради з посади його посвідчення вважається недійсним і він зобов'язаний повернути його депутату, який передає посвідчення голові районної ради.
            4. Помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення згідно опису, в якому зазначено:
- номер посвідчення;
- назва районної ради;
- прізвище депутата районної ради;
- прізвище, ім’я, по батькові помічника-консультанта, його фотографія;
- печатка районної ради;
- підпис голови районної ради;
- термін дії посвідчення;
- дата видачі;
            Помічник-консультант депутата районної радипрацює у районній раді на громадських засадах.
 
         Заступник голови районної ради                               А.О.Громико

 

Ви тут: Головна Проекти рішень 7 скликання Проекти рішень 2 сесія Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради