Про організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади» та підзаконних актів, прийнятих на його виконання

УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

від "22" травня 2015 року №

Про організацію виконання вимог
Закону України «Про очищення влади»
та підзаконних актів, прийнятих на його
виконання

Відповідно до Закону України від 16.09.2014 № 1682-VII «Про очищення влади», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питанння релізації Закону України «Про очищення влади» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

1. Визначити радника з питань юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради відповідальним за організацію проведення перевірки (далі – перевірка) достовірності відомостей, що подаються посадовими особами виконавчого апарату районної ради (крім виборних посад), а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад (крім виборних посад), щодо застосування заборони, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (далі – Закон).

2. Встановити, що для посадових осіб, які працюють у виконавчому апараті районної ради початком перевірки вважається 01 вересня 2016 року.

3. Посадовим особам виконавчого апарату районної ради (крім виборних посад), які підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки у виконавчому апараті районної ради подати раднику з питань юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради написану заяву про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї згідно з додатком 1 або про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї згідно з додатком 2.

Неподання заяви посадовою особою виконавчого апарату районної ради у визначений строк або повідомлення у заяві про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, є підставою для звільнення із займаної посади.

4. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради взяти до уваги, що особа, яка претендує на зайняття посади у виконавчому апараті районної ради, разом з документами, необхідними для її призначення на посаду подає раднику з питань юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1.

Неподання заяви особою, яка претендує на зайняття посади, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.

5. Посадовим особам виконавчого апарату районної ради ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади".

6. Консультанту з питань зв'язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування та зверненнями громадян виконавчого апарату районної ради довести до відома посадових осіб виконавчого апарату районної ради, які підлягають перевірці, про початок проведення перевірки у виконавчому апараті районної ради у день підписання розпорядження.

7. Провідному спеціалісту виконавчого апарату районної ради створити на офіційному веб-сайті рубрику «Очищення влади» та забезпечити розміщення в ній інформації з питань перевірки, в порядку та в строки визначені Законом України «Про очищення влади» та Порядком проведення перевірки.

8. Координацію роботи щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про очищення влади» та підзаконних актів, прийнятих на його виконання, покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови районної ради                        Д.В.Рудницький

Додаток 1

Додаток 2

Ви тут: Головна Документи Розпорядження голови Про організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади» та підзаконних актів, прийнятих на його виконання