08.06.2017р.

trizyb1 40 40 40 40

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЗАСІДАННЯ СПІЛЬНОЇ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ, У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ І СПОРТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ, ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

       П р о то к о л
 
08.06.2017р.
                                           
Присутні члени комісії:
 
1. Скрипнюк Ю.О. - голова комісії;
2. Весельський Ф.В. – заступник голови комісії;
3. Прищепа С.М. – секретар комісії
4.Гнітецький Ю. М.
5. Павлюк І.В.
6.Салюк Р.З.
7. Пивоварчук І.О.
8.Голуб Д.А.
9.Федорук В.Н.- голова комісії
10. Валінкевич Л.М. – заступник голови комісії;
11.Громико А.О.
12. Козаченко С.О.
13.Шаповал І.В.
14.Громико А.О.
 
Відсутні:
1. Гриценко В.І.
2.Кильницький В.В.
3.Осінський О.О.
4. Кондратюк Н.П.
 
В роботі комісії приймають участь:
 
1.Рудницький Дмитро Вікторович – голова районної ради
2. Ляхович Зінаїда Миколаївна – заступник голови районної ради
3.Даниленко Наталія Володимирівна – перший заступник голови райдержадміністрації
4.Подік Андрій Васильович -   заступник голови райдержадміністрації
5.Лавренчук Руслан Васильович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради
 
Порядок денний:
 
1.Про затвердження складу Госпітальної ради
   Доповідач: Даниленко Наталія Володимирівна
2. Про проведення реформи децентралізації в Україні
   Доповідач: Лавренчук Руслан Васильович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради
3.Про затвердження розпорядження голови райдержадміністрації
   Доповідач: Подік Андрій Васильович – заступник голови райдержадміністрації
4.Про внесення змін до складу постійної комісії з питань регламенту , депутатської етики,   законності, правопорядку та місцевого самоврядування
   Доповідач: Лавренчук Руслан Васильович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради
5.Про внесення змін до складу президії районної ради
   Допровідач: Лавренчук Руслан Васильович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради
6.Про внесення змін до складу комісії з питань поновлення прав реабілітованих
   Доповідач: Лавренчук Руслан Васильович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради
 
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу Госпітальної ради
                         Доповідач: Даниленко Наталія Володимирівна – перший заступник голови районної ради, яка наголосила присутнім, що   відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року №196-р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Житомирської області» планується утворення Новоград-Волинського госпітального округу з центром у місті Новоград-Волинському.
                         Госпітальна рада є дорадчим органом, створеним учасниками госпітального округу для визначення проблемних питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров’я. До повноважень Госпітальної ради належать вироблення пропозицій, які в подальшому будуть затверджуватись учасниками госпітального округу. Зокрема, йдеться про затвердження:    
                       – реорганізації і перепрофілювання закладів;
                       – визначення перспективних закладів охорони здоров’я;
                     –призначення та звільнення керівників закладів охорони здоров’я;
                     – трансфертів між бюджетами учасників госпітального округу.
                         Відповідно до положення про госпітальний округ нашому району необхідно обрати 3 кандидатури до Госпітальної ради.від кількості населення району.
 
(Лист додається)
 
ВИРІШИЛИ: Затвердити склад до Госпітальної ради, а саме:                        
                         Мельника В.С. – депутата Житомирської обласної ради.
                         Даниленко Н.В. – першого заступника голови райдержадміністрації
                         Весельського Ф. В. – депутата районної ради, заступника голови постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення
Голосували одноголосно
2.СЛУХАЛИ: Про проведення реформи децентралізації в Україні
                         Доповідач: Лавренчук Руслан Васильович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради, який наголосив про нові зміни в законодавстві України, щодо реформи децентралізації, які чекають свого затвердження у Верховній Раді України
 
(Проекти законів України додаються)
 
ВИСТУПИВ: Рудницький Д.В. – голова районної ради, який запропонував обговорити питання про перспективи створення нових ОТГ
на Координаційній раді при голові районної ради за участю депутатів, сільських голів та керівників сільгосппідприємств.
 
ВИРІШИЛИ: 1.Інформацію керуючого справами виконавчого апарату районної ради Лавренчука Р.В. про проведення реформи децентралізації в Україні взяти до відома.
                         2. Провести Координаційну раду при голові районної ради за участю депутатів, сільських голів та керівників сільгосппідприємств та обговорити  питання про проведення реформи децентралізації в Україні та перспективи створення нових ОТГ.
 
Голосували одноголосно
 
3.СЛУХАЛИ:Про затвердження розпорядження голови райдержадміністрації
                         Доповідач: Подік Андрій Васильович – заступник голови райдержадміністрації, який зачитав розпорядження голови РДА щодо нагородження за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в роботі та особистий внесок у соціально-економічний розвиток Відзнакою району «За заслуги перед Новоград-Волинським районом» першого заступника голови райдержадміністрації Даниленко Н.В.
 
                                   (Розпорядження голови РДА додається)
 
ВИРІШИЛИ: Інформацію заступника голови райдержадміністрації
                         Подіка А.В. взяти до відома та винести на розгляд сесії районної ради .розпорядження голови райдержадміністрації №365 від 02.06.2017р. Про нагородження Відзнакою району «За заслуги перед Новоград-Волинським районом»
 
                                                  Голосували одноголосно
 
4.СЛУХАЛИ:Про внесення змін до складу постійної комісії з питань регламенту , депутатської етики,   законності, правопорядку та місцевого самоврядування
                      Доповідач: Лавренчук Руслан Васильович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради, який наголосив, що у зв'язку з обранням Ляхович З.М. заступником голови районної ради потрібно внести зміни до складу постійної комісії з питань регламенту , депутатської етики,   законності, правопорядку та місцевого самоврядування та обрати секретаря.
 
ВИСТУПИВ: Феорук В.Н. – голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування, який вніс пропозицію обрати секретарем постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування Громико Анну Олександрівну.
 
ВИРІШИЛИ: 1.Інформацію керуючого справами виконавчого апарату районної ради Лавренчука Р.В. про внесення змін до складу постійної комісії з питань регламенту , депутатської етики,   законності, правопорядку та місцевого самоврядування взяти до відома.
                         2. Обрати секретарем постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та місцевого самоврядування Громико Анну Олександрівну.
 
Голосували одноголосно
 
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу президії районної ради
                          Доповідач: Лавренчук Руслан Васильович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради , який наголосив на тому, що у зв'язку з обранням Ляхович З.М. заступником голови районної ради потрібно внести зміни до складу президії районної ради і включити в склад президії заступника голови районної ради Ляхович З.М.
 
ВИРІШИЛИ: 1.Інформацію керуючого справами виконавчого апарату районної ради Лавренчука Р.В. про внесення змін до складу президії районної ради взяти до відома та винести на розгляд сесії районної ради
                      
                                             Голосували одноголосно
 
6.СЛУХАЛИ:Про внесення змін до складу комісії з питань поновлення прав реабілітованих
                   Доповідач: Лавренчук Руслан Васильович – керуючий справами виконавчого апарату районної ради, який наголосив, що потрібно внести зміни до складу комісії з питань поновлення прав реабілітованих, а саме головою комісії з питань поновлення прав реабілітованих включити
                         Ляхович З.М. – заступника голови районної ради
 
ВИРІШИЛИ:1.Інформацію керуючого справами виконавчого апарату районної ради Лавренчука Р.В. про внесення змін до складу комісії з питань поновлення прав реабілітованих взяти до відома та винести на розгляд сесії районної ради
 
 
 
Голосували одноголосно
 
 
Голова постійної комісії                          Голова постійної комісії
з питань освіти, культури,                      з питань регламенту,
охорони здоров'я, у справах                   депутатської етики, законності,
сім'ї, молоді і спорту та                           правопорядку та місцевого
соціального захисту населення             самоврядування
 
                         Скрипнюк Ю.О.                                               Федорук В.Н. 

 

 

 

 

Реєстрація на сайті