Про затвердження акту приймання-передачі основних засобів

Рішення