Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СЕЛА ОЛЕКСАНДРІВКА

Наталівська сільська рада повідомляє про завершення розроблення Генерального плану забудови з планом зонування території населеного пункту Олександівка, Новоград-Волинського району, Житомирської облсті та початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів.

При проектуванні враховані вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** " Планування і забудова міських і сільських поселень", ДБН Б.1.1-15:2012 " Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДСТУ-НББ.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг), ДБН Б.1.1-14:2012 " Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.1.1-14:2012 " Склад та зміст історичного-архітектурного опорного плану населеного пункту» та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ №173 від 19.06.96).

Генеральний план села розробляється з метою визначення принципових рішень розвитку, планування, забудови та іншого використання територій населеного пункту. Проектом передбачено перспективи розвитку та зміну меж села, проведено розрахунок кількості населення, запроектовані нові квартали житлової забудови з необхідними елементами обслуговування, прокладено нову сітку доріг, узгоджену з вже існуючою, запроектовано центральну частину села.

Генеральним планом села передбачено:
- створення чіткого функціонального зонування;
- розробка планувальної структури, що в змозі задовольнити оптимальні умови проживання: високий рівень інженерного облаштування, озелення, обслуговування, зручні транспортні зв'язки з місцем прикладення праці та відпочинку;
- раціональне використання земель, зокрема земель непридатних в інженерно-будівельному відношенні;
- створення архітектурно-планувальної структури, що забезпечує виразне об'ємно просторове рішення житлової та громадської забудови;
- оздоровлення середовища населеного пункту за рахунок реалізації містобудівних та інженерних заходів (створення санітарно-захисних зон).

Основні показники генерального плану:
Існуюча площа території міста – 143,6 га
Проектована площа території села – 333,0 га
Існуюче населення міста – 488 чол.
Проектоване населення міста – 1280 чол.
Замовник генерального плану – Наталівська сільська рада
Розробник генерального плану – ПП «Землебудпроект»;
Ознайомитися з проектом генерального плану можна приміщенні Наталівської сільської ради (с.Наталівка, вул. Пушкіна, 21) протягом місяця з дати виходу даного повідомлення (до 24.03.2015року).;
Відповідальний за організацію розгляду – землевпорядник сільської ради
Пропозиції до генерального плану просимо сільській раді подавати у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом та обґрунтуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил до 24.03.2015 року.

Генеральний план 1

Генеральний план 2

Ви тут: Головна Новини Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації