Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області

 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
Двадцять сьома сесія                                                            VІІ скликання
 
від 29 квітня 2020 року
 
Про внесення змін та затвердження
у новій редакції Статуту
Новоград-Волинського районного
методичного центру Житомирської області
 
 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», враховуючи розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.11.2019 № 247 «Про упорядкування структури Новоград-Волинської районної державної адміністрації» та рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального забезпечення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області, зокрема:
1.1. У тексті Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області слова «відділ освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації» у всіх відмінках замінити словами «відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської райдержадміністрації» та слова «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» на слова «комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради», слово «методцентр» замінити в усіх відмінках на «Заклад».
1.2. Пункт 1.2. викласти у наступній редакції «Скорочена назва Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області – РМЦ» та змістити нумерацію наступних пунктів (1.3-1.11.).
1.3. У пункті 1.3. замінити номери телефонів «53354, 52475» на «21541, 21498».
1.4. Пункт 1.5. доповнити словами «рішеннями Власника, уповноваженого органу управління освітою»
1.5. Пункт 1.8 викласти в такий редакції: «Діяльність Закладу спрямована на реалізацію наступних завдань:
- науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої освіти в умовах реформування галузі;
- забезпечення досягнення високого рівня надання освітніх послуг шляхом   науково-методичної підтримки інноваційної діяльності у закладах освіти, трансформуванням наукових ідей у педагогічну практику та підвищенням мотивації професійного удосконалення учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи;
- забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин в умовах геополітичної ситуації в Україні, створення умов для вивчення іноземних мов із урахуванням змін до Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти;
- підвищення рівня цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу;
- впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
- координація діяльності Закладу та методичних комісій (об'єднань) при закладах освіти;
- здійснення психолого-педагогічного та методичного супроводу інклюзивної та інтегрованої освіти як системи освітніх послуг та підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти;
- підвищення рівня психологічної культури й психологічної компетентності педагогічних працівників та батьків;
- здійснення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу в конфліктний та постконфліктний періоди, реалізація програм з протидії булінгу;
- забезпечення ефективної роботи з обдарованими дітьми;
- посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді;
- забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, які навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти) та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти);
- здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для закладів освіти;
- забезпечення відповідності структури методичної роботи кількісному та якісному складу педагогічних кадрів;
- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
- забезпечення науково-методичної підтримки діяльності педагогів, їх наукових пошуків та експериментальної роботи;
- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук, адаптації до нових умов атестації й підвищення кваліфікації;
- формування у педагогів уміння реалізувати різні форми самоосвіти;
- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі, у період підготовки їх до атестації;
- участь у роботі атестаційних комісій;
- організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти району;
- організація і проведення I туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
- взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу;
- формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності закладів освіти і окремих педагогічних працівників;
- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти;
- розробка та друк методичних посібників, буклетів, збірників, програм тощо.
1.6. Абзац 5 пункт 5.5. розділі 5 викласти у наступній редакції: «Представляє інтереси Закладу у відносинах із юридичними і фізичними особами;».
1.7. Пункт 5.6. вилучити.
2. На підставі внесених змін затвердити Статут Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області в новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального забезпечення.
 
Заступник голови районної ради                                            З.М.Ляхович
 
 
 

Реєстрація на сайті

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 27 сесія Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту Новоград-Волинського районного методичного центру Житомирської області