Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області

trizyb1
 
 
 
 
УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
Сімнадцята сесія                                                         VІІ скликання
від „ 24 ” жовтня 2018 року
 
Про внесення змін до Статуту
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги
Новоград-Волинського району»
Новоград-Волинської районної ради Житомирської області
 
 
Заслухавши інформацію завідувача сектору з питань охорони здоров'я райдержадміністрації Гусевої Т.А щодо внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області, відповідно до ст. ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рекомендацій постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв’язку і з питань освіти, культури, охорони здоров’я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, районна рада
 
 
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області затвердженого рішенням від 21 березня 2018 року «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області та передавального акту», зокрема:
1.1.         п.1.4.Розділу 1 «Загальні положення» Статуту викласти в новій редакції: «Засновником та Власником Підприємства є територіальні громади в особі Новоград-Волинської районної ради (надалі – Засновник). Органом управління майном Підприємства є орган, уповноважений Засновником – Новоград-Волинська районна державна адміністрація»;
1.2.         п.4.9 Розділу 4 «Правовий статус» Статуту викласти в новій редакції: «Організаційна структура, чисельність і штатний розпис Підприємства встановлюється керівником Підприємства за письмовим погодженням органу управління»;
1.3.         п.4.11.Розділу 4 «Правовий статус» Статуту викласти в новій редакції: «Доходи Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства та реалізації статутних завдань керівником Підприємства за письмовим погодженням органу управління»;
1.4.         п.7.1 Розділу 7 «Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю» Статуту викласти в новій редакції: «Управління Підприємством здійснює орган управління Новоград-Волинська районна державна адміністрація»;
1.5.         п.7.3. «Засновник (Власник)» Розділу 7 «Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю» Статуту викласти в новій редакції: 
7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
7.3.3.Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Підприємства.
7.3.4. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
1.6. Назву п.7.4. «Керівник Підприємства» Розділу 7 «Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю» Статуту замінити на назву: . п.7.4. «Орган управління Підприємства» та викласти його в наступній редакції:
7.4.1. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
7.4.2. Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;
7.4.3. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
7.4.4. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю (територіальної громади) або спільною власністю (територіальних громад) та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;
1.7. п.п. 7.5.2. п.7.5 «Керівник Підприємства» Розділу 7 «Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю» Статуту викласти в новій редакції:   «Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та органу управління майном»;
1.8.    п.7.7. Розділу 7 «Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю» Статуту викласти в новій редакції:   «З метою здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю Підприємства та реального забезпечення права членів територіальної громади на участь в управлінні об’єктами комунальної власності на Підприємстві може створюватися Спостережна рада, яка є ініціативним і дорадчим органом Засновника та дорадчим органом керівника Підприємства. Порядок створення, склад та строк повноважень такої ради визначається в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України»;
1.9. п.8.2 Розділу 8 «Організаційна структура підприємства » Статуту викласти в новій редакції:   «Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства за письмовим погодженням органу управління майном»;
1.10. п.8.4. Розділу 8 «Організаційна структура підприємства » Статуту викласти в новій редакції:   «Організаційна структура, штатна чисельність і штатний розпис Підприємства встановлюється за письмовим погодженням органу управління майном»;
1.11.   В Додатку №1 Статуту слова і цифри: «Середньодеражнянська АЗПСМ – 11750 Новоград-Волинський р-н, с.Середня Деражня, пров. Центральний, 2» замінити словами і цифрами: «ФАП с. Середня Деражня – 11750 Новоград-Волинський р-н, с. Середня Деражня, пров. Центральний, 2».
2. На підставі внесених змін затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області в новій редакції (додається).
 
 
 
Голова районної ради                                        Д.В.Рудницький
 
 
 

Реєстрація на сайті

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 17 сесія Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області